News & Activities

PR News

ผู้บริหาร ธ.นครหลวงไทย เข้าร่วม Workshop ที่โรงเรียนสอนศิลปการทำเบเกอรี่และอาหารอิมพีเรียล (IBAF)

“คุณวิจัย วิภาวัฒนกุล” ประธานกรรมการบริหาร หจก.กิมจั๊วพาณิชย์ (ขวาสุด) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อิมพีเรียล พร้อมด้วย “คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมพีเรียลศูนย์ศิลปการทำเบเกอรี่และอาหาร จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ “คุณชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูงกว่า 20 คน เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการทำขนมอบเบื้องต้น ณ โรงเรียนศิลปะการทำเบเกอรี่และอาหาร สุขุมวิท 64